LAYDEL

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LAYDEL

Dzięki poleceniu LAYDEL usuniemy warstwy z rysunku.

Warstwy wybieramy poprzez wskazanie obiektów. Możemy wybrać kilka obiektów. 

W pierwszym etapie odpowiednie warstwy zostaną wyłączone, natomiast usunięcie nastąpi po potwierdzeniu przez użytkownika.

Bardzo przydatnym elementem jest podgląd rysunku jaki będzie po usunięciu warstw.

Pokazaliśmy te operacje na filmie poniżej.

Jeśli chciałbyś przenieść obiekty przed usuwaniem warstw zobacz na polecenie do łączenia warstw LAYMRG 

 

Synonyms: _LAYDEL, usuwanie warstw