Kilometraż

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kilometraż

Kilometraż (Pikietaż) – określenie miejsca na drodze poprzez podanie odległości od jej początku najczęściej z dokładnością do 1 metra.

Odległości podajemy w km w formacie x+y, gdzie:

  • xliczba kilometrów od początku drogi rzeczywistego lub planowanego,
  • yliczba metrów liczona od ostatniego pełnego kilometra.

Kilometraż na drogach jest podawany na słupkach rozmieszczonych co 100 metrów. 

W projektach organizacji ruchu drogowego stosujemy kilometraż różnych elementów infrastruktury, np. kilometraż znaków.

W naszej nakładce ZWTraffic posiadamy narzędzia do:

 

kilometraz znakowWycinek projektu oznakowania z zaznaczonym kilometrażem znaków wykonany w ZWTraffic.

 kilometraz drogi na projekciePrzykładowy kilometraż drogi na projekcie

 

Poniżej pokazaliśmy sposób tworzenia kilometrażu w ZWCAD i nakładce ZWTraffic.