CMDECHO

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
CMDECHO

Za pomocą tej zmienniej, użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie komunikatów w linii poleceń przy uruchamianiu programów w AutoLISP.

Zmienna: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Nie zapisywania

Domyślnie: 1

 Tematy pokrewne: NOMUTT

Wartość Ustawienia
"0" Wyłączenie komunikatów
"1" Tryb normalnej pracy

 Na filmie poniżej pokazano uruchomienie skryptu AutoLISP z różnymi ustawieniami zmiennej CMDECHO.

cmdecho

 

Poniżęj zamieszczamy plik źródłowy skryptu LISP jeśli ktoś miałby ochotę na samodzielną analizę.

Pobierz teraz skrypt

Skrypt można wczytać tak jak pokazano na filmie powyżej przeciągając skrypt w okno rysunkowe ZWCAD i wydając dwa polecenia:

  • echo0
  • echo1

 

Kod źródłowy skryptu LISP

(defun c:echo1()
(setvar "CMDECHO" 1)
(command "_LINE" '(0 0) '(1 2) '(7 4) "")
(command "_CIRCLE" '(0 0) 5.0)
)
(defun c:echo0()
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_LINE" '(0 0) '(1 2) '(7 4) "")
(command "_CIRCLE" '(0 0) 5.0)
)