ATTDIA

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
ATTDIA

Zmienna systemowa definiuje czy zapytania odnośnie wstawianych bloków będą wyświetlane w oknie dialogowym, czy w linii poleceń.

Polecenie: ATTDIA

Miejsce zapamiętania: Rejestr systemowy

Wartość domyślna: 0

Typ zmiennej: Liczba naturalna

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - informacje będziemy wprowadzać w linii poleceń,

"1" - informacje będziemy wprowadzać w oknie dialogowym.

 

Poniżej pokazano okno dialogowe wyświetlane podczas wstawiania bloków, w których jest zadeklarowany atrybut (przy zmiennej ATTDIA=1).

 Okno dialogowe ATTDIA

comments powered by Disqus