3DFace

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
3DFace

Rysuje powierzchnie w przestrzeni 3D.

Różne współrzędne Z dla każdego wierzchołka z osobna mogą być ustawiane w pasku właściwości.

Można tam również ustawić widoczność posczególnych krawędzi.

 

Po wywołaniu funkcji 3DFACE jesteśmy zapytani o podanie pierwszego i kolejnych punktów, aż do czwartego punktu.

Za każdym razem możemy wyłączyć wyświetlanie krawędzi powierzchni wybierając opcję N przed wskazaniem punktów.

Po kliknięciu czwartego punktu program kończy definicję jednej powierzchni, wskazując punkty dalej można utworzyć kolejne powierzchnie.

Jeśli wskażemy utworzoną w ten sposób powierzchnię, to w pasku właściwości będziemy mogli:

  • sterować widocznością krawędzi powierzchni,
  • ustawić różne współrzędne Z dla poszczególnych wierzchołków.

 

 Na poniższym filmie pokazano utworzenie dwóch powierzchni, oraz zmianę spółrzędnej Z dwóch wierzchołków.