biuro@zwcad.pl

AIDIMPREC

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
AIDIMPREC

Ustawia dokładność (liczbę miejsc po przecinku) wymiaru.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Plik .DWG

Domyślnie: 2 (dla systemu metrycznego), 4 (dla systemu calowego).

Zakres zmiennej: 0-6, gdzie wartość odpowiada liczbie miejsc po przecinku.

 

Wartość tę możemy szybko zmienić poprzez zaznaczenie wymiaru i przytrzymanie prawego klawisza myszki.

Z menu wybieramy dokładność, jak pokazano na rysunku poniżej (ta opcja zadziała tylko, jeśli w opcjach włączymy menu pod PKM).

AIDIMPREC

 

Poniżej pokazano film ze sposobem użycia polecenia.