AFLAGS

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
AFLAGS

Określa wartość domyślną dla nowo tworzonych atrybutów powiązanych z blokiem.

Wartości te można ustawić również w oknie przy tworzeniu atrybutów ATTDEF. Wartość zmiennej nie ma wypływu na utworzone już atrybuty.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: Wartość nie jest zapisywana

Domyślnie: 0

 

Wartości zmiennej AFLAGS

Uwaga: Wartość zmiennej można sumować, np. chcąc ustawić atrybut_ukryty (1) i atrybut_predefiniowany (8) do zmiennej przypisujemy wartość 9.

 

Wartość zmiennej Opis
0 - Żaden tryb nie jest ustawiony
1 - Atrybut_niewidoczny
2 - Atrybut_stały
4 - Atrybut_do_weryfikacji
8 - Atrybut_predefiniowany
16 - Atrybut_zablokowany
32 - Atrybut_wieloliniowy
 

comments powered by Disqus