biuro@zwcad.pl

TEXTTOFRONT

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
TEXTTOFRONT

Polecenie pozwala na przeniesienie obiektów takich jak:

ponad inne obiekty, np. kreskowania, wypełnienia, rastry.

UWAGA. Teksty, wymiary, odnośniki zawarte w blokach lub XRefach nie są przenoszone.

 

Po wydaniu polecenia mamy do wyboru:

  • tekst - przeniesiony zostanie tylko tekst,
  • wymiary -  przeniesione zostaną wymiary,
  • odnośnik - przeniesione zostaną odnośniki,
  • wszystko - wszystkie powyższe elementy zostaną przeniesione.

 

 

Na filmie poniżej pokazano sposób użycia polecenia TEXTTOFRONT