DIMBREAK

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
DIMBREAK

Polecenie pozwala na przerwanie linii wymiarowych na podstawie wskazanych punktów, lub wykorzystując przecinające obiekty.

Polecenie: DIMBREAK

Polecenie można również wybrać z pasków ikon Wymiar

 

Po wybraniu polecenia możemy wskazać jeden wymiar, lub kilka (skrót W). 

 

Opcje dostępne w poleceniu:

  • Automatycznie - wymiar zostanie przerwany automatycznie w miejscu przecięć z innymi obiektami,
  • ręCznie - wskazujemy punkty, pomiędzy którymi wymiar zostanie przerwany,
  • Usuń - usuwa wszystkie istniejące przerwania na zaznaczonych wymiarach.

 

Na filmie pokazano kilka opcji przerwania wymiaru i wymiarów.