DIMALTD

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
DIMALTD

Ustaw liczbę miejsc po przecinku użytych w dodatkowych jednostkach. Dostępne są wartości od 0-8. DIMALT musi mieć wartość 1 by dodatkowe jednostki zostały wyświetlone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 2 (jednostki imperialne) lub 3 (jednostki metryczne)

Poniżej pokazano wymiary przy różnych wartościach zmiennej DIMALTD, przy włączonym wyświetlaniu jednostek dodatkowych DIMALT =1.

dimaltd

comments powered by Disqus