DIMALT

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
DIMALT

Zmienna pozwala na włączenie lub wyłączenie wyświetlania jednostek dodatkowych podczas wymiarowania. Użytkownik może uzyskać więcej informacji ze zmiennych DIMALTD, DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTTZ, DIMALTZ i DIMAPOST.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

WartośćUstawienia
"0"Wyłącz dodatkowe jednostki
"1"Włącz dodatkowe jednostki

dimalt

comments powered by Disqus