DIMAPOST

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
DIMAPOST

Zmienna określa prefix i suffix, który pojawia się w tekście wymiarowania jednostek dodatkowych. By wpisać tekst wymiarowania należy użyć nawiasów kwadratowych ([]). Każdy element tekstowy przed nawiasami uznawany jest jako prefix a po nawiasach suffix. Prefix i suffix nie wyświetlają się jeżeli DIMAPOST jest ustawiony jako ".". Na przykład, jeżeli DIMAPOST ustawiony jest jako ". []2", to wyświetlony będzie tylko suffix.

Typ: Ciąg

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: "" 

Poniżej pokazano wygląd wymiarów przy różnych wartościach zmiennej DIMAPOST, oraz zmiennej DIMALT = 1

dimapost

comments powered by Disqus