DIMALTTZ

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
DIMALTTZ

Zmienna pozwala na pomijanie zer w wartościach tolerancji. DIMALTTZ jest używane do pomijania wiodących i kończących zer w dodatkowych jednostkach wymiarów dziesiętnych i do pomijania zer w stopach i calach.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie:

WartośćUstawienia
Pomija zero stóp i zero cali
1Zawiera zero stóp i zero cali
2Pomija zero cali i zawiera zero stóp
3Pomija zero stóp i zawiera zero cali
4Pomija wiądoce zera
8Pomija kończące zera
12Pomija widoące i kończące zera
comments powered by Disqus