Odległość_wymiarów

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Odległość_wymiarów

Pozwala na określenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi istniejących wymiarów.

 

Ikona

odległość wymiaru

(pasek ikon wymiary)

MenuWymiar -> Odległość wymiaru
Polecenie_dimspace

Słowa powiązane: Styl_wymiarowania

 

Po wybraniu polecenia należy wskazać pierwszy wymiar - ten, który nie zmieni położenia, oraz następne - które będą przesunięte o podaną wartość. Następnie należy podać odległość pomiędzy liniami wymiarowymi.

Uwaga: Duże znaczenie ma kolejność wskazywania wymiarów do przesunięcia.

 

Przykładowe zastosowanie polecenia pokazano na filmie poniżej
(od 2 minuty - wcześniej pokazano wymiar szeregowy i od bazy):

 

Synonyms: Odległość_wymiaru
comments powered by Disqus