biuro@zwcad.pl

Odsuń

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Odsuń

Polecenie służy do kopiowania obiektów równolegle w zadanej odległości.

Po ustawieniu odległości pojawi się podgląd nowego obiektu, jaki może zostać utworzony.

Na animacji poniżej pokazaliśmy sposób działania funkcji.

odsun offset

Po uruchomienia w linii komend pojawią się następujące opcje:

offset kopia rownolegla

  • odległość odsunięcia - wpisujemy odległość kopii równoległej (można również wskazać na ekranie dwa punkty),
  • Przez punkt - wskazujemy punkt, przez który ma przechodzić kopia,
  • Wymaż - określamy czy obiekt źródłowy powinien zostać usunięty (domyślnie obiekt źródłowy nie jest usuwany),
  • WArstwa - określamy czy obiekt ma zostać na aktualnej warstwie czy na tej samej co obiekty źródłowe (ustawienie domyślnie).

 

Jeśli tworzymy kopie równoległe polilinii to warto zwrócić uwagę na zmienną systemową Offsetgaptype:

  • Offsetgaptype = 0 - wartość domyślna - zostanie zmieniona tylko długość poszczególnych segmentów kopiowanej polilinii,
  • Offsetgaptype = 1 - narożniki kopiowanej polilinii zostaną zaokrąglone,
  • Offsetgaptype = 2 - narożniki kopiowanej polilinii zostaną ścięte.

 

offsetgaptype

 

 

Synonyms: offset, kopia równloegła