Loft

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Loft

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na utworzenie modelu trójwymiarowego poprzez przeciągnięcie przez wybrane przekroje.

Program nie stworzy wyciągnięcia przez przekroje jeżeli zostanie wybrany tylko jeden przekrój.

IkonaLoft
Menu

Rysuj -> Bryły -> Wyciągnięcie                (interfejs_klasyczny)

Bryła -> podgrupa Bryła -> Wyciągnięcie  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie _loft

 

Tworzenie przykładowego modelu za pomocą opcji wyciągnięcia przez przekroje:


1. Należy wybrać wszystkie przekroje w kolejności w jakiej powinno zostać utworzone wyciągnięcie.

2. W pasku poleceń należy wybrać pomiędzy: Prowadnice/Ścieżka/Tylko przekroje poprzeczne. Po wyborze opcji oraz wybraniu danego elementu obiekt zostanie stworzony.

Loft 2

Przekroje można utworzyć za pomocą funkcji ELEVATION.

Synonyms: Wyciągnięcie
comments powered by Disqus