Lokalizacja punktu

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Lokalizacja punktu

W ZWCAD punkty możemy wskazywać na kilka sposbów - poprzez wspłrzędne względne, bezwzględne, wskazanie krzyżem nitkowym itp.

Po wybraniu danej funkcji w ZWCAD (np. rysowanie linii, kopiowanie), program wymaga od nas podania punktu, lub punktów.

Punkty możemy określić na kilka spsobów:

Synonimy: lokalizację punktu, lokalizacji punktów