biuro@zwcad.pl

Współrzędne względne

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Współrzędne względne

Współrzędne względem ostatniego obiektu.

 

W tej metodzie podajemy tylko współrzędne względem ostatniego punktu, lub tylko odległość (kierunek wskazujemy myszką).

Aby podać współrzędne względne należy wpisać znak małpy - @ przed wartością liczbową. Na przykład @50,15 wskaże punkt oddalony o 50 jednostek po osi X i 15 jednostek po osi Y, względem ostatniego punktu.

 

Na rysunku poniżej pokazałem kilka linii narysowanych za pomocą współrzędnych względnych.

współrzędne względne

 

W wielu przypadkach wystarczy jedynie podać odległość i nacisnąć klawisz ENTER. Kierunek linii będzie tam, gdzie wskazuje kursor.

Na rysunku poniżej. Rozpocząłem rysowanie linii od końca skośnej żółtej linii. Nakierowałem kursor na narożnik obiektu i wpisałem z klawiatury wartość 100. Została narysowana zielona linia o długości 100 w kierunku wskazanego narożnika.

odleglosc kursora 

Synonyms: współrzędnych względnych