LOCKUI

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LOCKUI

Zmienna systemowa pozwalająca na blokowanie pasków narzędzi i okien.

 

Zmienna systemowa _LOCKUI
Komatybilność ZWCAD 2017
Wartość domyślna - 0
Miejsce zapamiętywania zmiennej W rejestrze
Wartość zmiennej Opis
0 - Wszystko jest odblokowane
1 - Zadokowane paski narzędzi są zablokowane
2 - Zadokowane okna są zablokowane
4 - Ruchome paski narzędzi są zablokowane
8 - Ruchome okna są zablokowane

 

UWAGA. Można sumować wartości, jeśli chcemy zablokować zadokowane paski ikon (wartość 1) i ruchome okna (wartość 8) to do zmiennej LOCKUI wpisujemy 9.

Zablokowanie wszystkiego polega na wpisaniu wartości 15 do zmiennej LOCKUI.

 

Blokadę można również wprowadzić za pomocą polecenia z menu.

blokada interfejscu