Group Manager

Często potrzebujemy wykonać operacje edycyjne na powtarzających się elementach -  na przykład przesuwanie, lustro, kopiowanie.

Za każdym razem trzeba wybrać ponownie te elementy co jest czasochłonne i trudne. Aby wyeliminować te niegodności dodano do ZWCADa opcje tworzenia grup (polecenie grupa), dzięki którym możemy połączyć różne obiekty w łatwo wybieralną grupę.

My postanowiliśmy ulepszyć funkcje grupowania dodając specjalny panel z dodatkowymi opcjami.

Po instalacji aplikacji w programie ZWCAD pojawi się panel, w którym będą wyświetlone grupy jakie są dostępne w rysunku. Nad listą grup umieściliśmy też ikony funkcji dedykowane dla grup.

 

Uwaga. Cała funkcjonalność nakładki Group Manager została przeniesiona do ZWToolbox

Aplikacja Group Manager nie będzie już rozwijana jako samodzielna nakładka na ZWCAD, będzie częścią nakładki ZWToolbox.

Dowiedz się więcej o zmianach w ZWToolbox

 

group manager panel

 

Za pomocą aplikacji Group Manager możemy:

 • tworzyć grupy,
 • rozbijać grupy,
 • dodawać i usuwać elementy z grupy,
 • wyszukiwać grupy na rysunku,
 • wklejać obiekty ze schowka jako grupa,
 • wyłączyć lub włączyć wybór poszczególnej grupy (czy ma być wybrany jako grupa czy każdy z osobna),
 • wyłączyć lub włączyć wybór wszystkich grup,
 • zmienić nazwę grupy,
 • dodać lub zmienić opis do grupy,
 • wybierać szybko grupy na rysunku,
 • otrzymać informacje o ilości grup w rysunku.

 

 

Opis funkcjonalności

Tworzenie grup

Do utworzenia grupy potrzebujemy wybrać obiekty. Możemy tego dokonać przed lub po wybraniu funkcji do grupowania.

Po utworzeniu grupy w tabeli pojawi się nowy wiersz. Nazwa grupy będzie nadana automatycznie i będzie zaczynać się od gwiazdki (to tak zwane grupy anonimowe). Przełącznik w drugiej kolumnie decyduje o tym, czy grupa ma być wybierana jako jeden obiekt, czy jako całość.

Trzecia kolumna to opis grupy, który domyślnie pozostaje pusty, ale można go zmienić.

 

Edycja nazwy oraz opisu grupy

Funkcja dodaje nowe obiekty do istniejącej grupy.

Przed wywołaniem funkcji należy zaznaczyć grupę do której mają być dodane nowe elementy, a następnie wybrać funkcję dodawania elementów do grupy.

 

Dodawanie elementów do istniejącej grupy

 

Usuwanie elementów z grupy

Funkcja usuwa wybrane obiekty z istniejącej grupy.

W celu usunięcia elementów z grupy wybieramy grupę, wywołujemy funkcję usuwania i zaznaczamy elementy do usunięcia.

 

Rozbijanie grup

Funkcja do rozbijania grup powoduje, że obiekty przestają być wybieralne jako grupa (nie można ich wybrać grupowo). Po rozbiciu grupy poszczególne obiekty składowe pozostaną niezmienione.

 

Wyszukiwanie grup w rysunku

Za pomocą tej funkcji możemy szybko zlokalizować grupy w rysunku.

Zaznaczamy grupę w tabeli, a następnie klikamy ikonę lupy. Wyszukiwana grupa zostanie powiększona tak aby wypełniała cały ekran.

 

Wklejanie obiektów rysunkowych jako blok

Funkcja pozwala na wklejenie do rysunku obiektów rysunkowych i utworzenie z nich grupy.

Funkcja przydaje się przy kopiowaniu obiektów pomiędzy rysunkami CAD.

 

Włączenie lub wyłączenie wybieralności grup

Mamy możliwość wyłączenia wybieralności grupy jako całości. Służy do tego przełącznik w panelu Group Manager.

 

Dezaktywacja aplikacji 

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć panel Group Manager, wystarczy zamknąć panel na krzyżyku w prawym górnym rogu.

zamkniecie panelu group manager

 

Aby ponownie uruchomić panel należy w linii poleceń wpisać polecenie GROUPMANAGER:PANEL.

wlacenie panelu do grup

 

 

Pobierz teraz aplikację do zarządzania grupami

W celu pobrania oprogramowania prosimy o wypełnienie formularza.

Natychmiast w mailu wyślemy linki do pobrania ZWToolbox i ZWCAD wraz z instrukcją instalacji.

 

Przejdź do sklepu i kup Group Manager

 

Opis instalacji

 

 

Wersje archiwalne:

Group Manager 2021 dla ZWCAD 2021 Professional

Group Manager 2020 dla ZWCAD 2020 Professional

 

Kompatybilność:
 • ZWCAD 2024 Pro
 • ZWCAD 2023 Pro
 • ZWCAD 2022 Pro
 • ZWCAD 2021 Pro
 • ZWCAD 2020 Pro
Język nakładki: polski
Rodzaj licencji: płatna