vl-directory-files

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vl-directory-files

(vl-directory-files [ścieżka wzór katalogi])

Tworzy listę wszystkich plików i katalogów w określonej lokalizacji.

funkcja przyjmuje następujące parametry:

  • ścieżka - ścieżka katalogu który sprawdzamy. Może byc nil, lub pominięty w takim przypadku funkcja przyjmuje katalog bazowy
  • wzór - tekst określający wyrażenie regularne jakie mają spełniać pliki i katalogi wylistowane przez funkcję
  • katalogi - liczba określające czy katalogi mają być uwzględnione na liście. dostępne wartości to:
    • -1 - tworzy listę składającą się wyłącznie z katalogów
    •  0 - lista zawiera zarówno pliki jak i katalogi
    •  1 - lista zawiera wyłącznie pliki, katalogi są pominięte.

 

(vl-directory-files )

Zwraca zawartość katalogu c:\Users\uzytkownik\Documents\

czyli w tym przypadku:

("." ".." "1_2013.dwg" "1_Model.pdf" "Blum" "Default.rdp" "desktop.ini" "Downloaded Installations" "Drawing1.bak" "Drawing1.sld" "Drawing2.bak" "Drawing2.sld" "dynamicznyprostokąt.bak" "dynamicznyprostokąt.dwg" "E-20.bak" "E-20_Model.pdf" "FeedbackHub" "FILEDIA.dxf" "Moja muzyka" "Moje obrazy" "Moje wideo" "Nagrania dźwiękowe" "Niestandardowe szablony pakietu Office" "Notesy programu OneNote" "Pliki programu Outlook" "plot.log" "Scan2CADv8" "skróty" "table.lsp" "Visual Studio 2008" "Visual Studio 2010" "Visual Studio 2012" "x.bak" "x.dwl" "ZWCAD+ Syble" "Zwsoft")

(vl-directory-files "c:\\Users\\uzytkownik\\Desktop\\")

Zwraca listę wszystkich plików z pulpitu, moim przypadku to :
("." ".." "18 001.dwg" "2018-09-14 13_58_56-Window.png" "Action 2019-01-21 09-15-32.mp4" "AgileByExample 2014 Angel Medinilla - Developing Great Scrum Masters - YouTube.URL" "anime_scrum_overview_small.png" "appear.in – one click video conversations.URL" "ArgoUML.lnk" "ASTM_Grading" "ASTM_Model" "Code monkey.jpg" "CSharp.mm" "CTime_Format.pdf" "Custom Entity" "desktop.ini" "DIR.lsp" "ERROR.dwg" "Import.dwg" "inbox" "Lean" "LISP" "ScreenToGif.exe" "stopniowanyProstokąt.dwg" "temp" "test.LSP" "testpunkt.dwl" "Themes" "Total Commander 64 bit.lnk" "UBR.dwg" "UML" "Visual Studio Code.lnk" "WinParrot.lnk" "Założenia manifestu Agile.pdf" "Zestawienie.dwg" "ZWTextile" "ZWTraffic.xlsx")

(vl-directory-files "c:\\Users\\uzytkownik\\Desktop\\" "*.dwg")

W tym przypadku zwraca:
("18 001.dwg" "ERROR.dwg" "Import.dwg" "stopniowanyProstokąt.dwg" "UBR.dwg" "Zestawienie.dwg" )

(vl-directory-files "c:\\Users\\uzytkownik\\Desktop\\" nil -1 )

zwraca:
("." ".." "Custom Entity" "inbox" "Lean" "LISP" "temp" "Themes" "UML" "ZWTextile")

(vl-directory-files "c:\\Users\\uzytkownik\\Desktop\\" nil 1 )

zwraca:
("18 001.dwg" "2018-09-14 13_58_56-Window.png" "Action 2019-01-21 09-15-32.mp4" "AgileByExample 2014 Angel Medinilla - Developing Great Scrum Masters - YouTube.URL" "anime_scrum_overview_small.png" "appear.in – one click video conversations.URL" "ArgoUML.lnk" "ASTM_Grading" "ASTM_Model" "Code monkey.jpg" "CSharp.mm" "CTime_Format.pdf" "desktop.ini" "DIR.lsp" "ERROR.dwg" "Import.dwg")

 

comments powered by Disqus