vl-bb-set

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vl-bb-set

Ustawia wartość zmiennej w przestrzeni tablicy.

(vl-bb-set 'test (list "qwerty" "abcde"))

Wartością ustawioną do zmiennej może być, liczba całkowita, rzeczywista, tekst, lista,

vl-bb-ref pozwala na odczytanie wartości zmiennej.

comments powered by Disqus