vl-every

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vl-every

(vl-every predicate-function list [list]...)

Sprawdza czy warunek jest prawdziwy dla wszystkich elementów listy

Funkcja przekazuje kolejne elementy listy do funkcji testującej.

Funkcja zostaje przerwana przy pierwszym elemencie, który nie spełnia warunku testu.

Jeśli funkcja testująca zwraca wartość inną niż nil dla każdego elementu listy, funkcja vl-every zwraca T, w przeciwnym przypadku, funkcja zwraca wartość nil.

Funkcja przyjmuje przynajmniej dwa argumenty, pozostałe argumenty są opcjonalne.

 

Przykład:
Sprawdzamy czy wszystkie pliki dwg w podanym katalogu są "poprawne" gdzie "poprawne" znaczy "mają wielkość większą niż 1 KB"

(setq path "c:\\Users\\{user}\Desktop\\")

(vl-every
'(lambda (fnm) (> (vl-file-size (strcat path fnm )) 1000 ) )
(vl-directory-files path "*.dwg" )
)

comments powered by Disqus