biuro@zwcad.pl

reverse

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
reverse

odwraca kolejność elementów w liście

 

np:
(setq lista (list 1 2 3.4 "56,7" (list 89 10 23 ) ) )
(setq odwrocona (reverse lista ) )
Zwróci listę w postaci:
((89 10 23) "56,7" 3.4 2 1)