biuro@zwcad.pl

setfunhelp

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
setfunhelp

(setfunhelp c:nazwa [plik [temat [polecenie]]])

Rejestruje zdefiniowane polecenie w funkcji pomoc.
Jeśli użytkownik wywoła pomoc wewnątrz polecenia, zostanie wyświetlony plik pomocy z wybranym tematem

Przykład:

(defun c:test1()
   (defun c:test()(getstring "\nTEST: ") (princ))
   (setfunhelp "c:test" "ZWCAD_Dev.chm" "line")
)