biuro@zwcad.pl

snvalid

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
snvalid

(snvalid nazwa [flaga])

Służy do sprawdzania, czy tekst jest popraną nazwą bloku, warstwy, stylu wymiarowania.

Funkcja jest przydatna w sytuacji, gdzie prosimy Użytkownika o podanie nazwy bloku, warstwy, stylu wymiarowania itp.
Jeśli użytkownik wpisze np "Warstwa*" i użyjemy tej nazwy do stworzenia nowej warstwy, funkcja zakończy działanie błędem. Być może w tym przypadku Użytkownik chciał wpisać "Warstwa8" ale z [SHIFT]em wyszło mu "*".

Łatwo możemy takie sytuacje przechwycić, przekazując ZWCADowi do sprawdzenia, czy nazwa jest poprana:

Command: (snvalid "Warstwa*")
nil
Command: (snvalid "Warstwa8")
T

Działanie funkcji zależy od zmiennej EXTNAMES

Jeśli EXTNAMES jest ustawiona na 0. tylko słowa o długości do 31 znaków, składające się z liter, cyfr i znaków: "_" , "$" , "-" są traktowane jako poprawne
Jeśli EXTNAMES jest ustawiona na 1 ( wartość domyślnia). Poprawne są słowa o długości do 255 zawierające litery, cyfry, spacje, znaki specjalne nie zarezerwowanych do innych celów przez system operacyjny i ZWCADa

Istotna jest też wartość parametru "flaga"
 - 0 znak "|" jest traktowany jako nieprawidłowy
 - 1 znak "|" jest OK, w każdym przypadku oprócz sytuacji gdzie | jest na końcu. Jeśli | jest na końcu, nazwa zawsze jest niepoprawna.