biuro@zwcad.pl

setview

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
setview

(setview widok [rzutnia])

Funkcja zmienia widok w określonej rzutni.

Argument widok to lista DXF pobrana przez funkcję (tblsearch). Mo wyglądać przykładowo tak:

(0 . "VIEW")
(2 . "asdf")
(70 . 0)
(10 7.62206 8.75728 0.000000)
(11 0.000000 0.000000 1.00000)
(12 0.000000 0.000000 0.000000)
(40 . 5.22240)
(41 . 6.89416)
(42 . 50.0000)
(43 . 0.000000)
(44 . 0.000000)
(50 . 0.000000)
(71 . 0))

Przykład

Najprostrzą drogą do stworzenia danych rzutni jest zapisanie widoku:
(command "view" "s" "asdf")          ; Tworzymy widok nazwany ASDF
(setq vp (tblsearch "VIEW" "asdf"))  ; pobieramy definicję widoku
; teraz możemy łatwo modyfikować widok
(setq cv (getvar "cvport"))          ; pobieramy numer aktualnego widoku
(setview vp cv)                      ; przypisujemy widok do rzutni

 

Argument rzutnia jest opcjonalny i okreśna numer rzutni do której ma być przypisany widok. Jeśli mamy jedną rzutnię ten argument nie jest potrzebny wartość domyśna to 2.
By sprawdzić numer aktualnej rzutni możemy użyć zmiennej systemowej Cvport jak w powyższym przykładzie.