biuro@zwcad.pl

ssdel

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ssdel

(ssdel element wybrane)

Usuwa element ze zbiory wybranych.

Jeśli element należał do wybranego zbioru, zostanie z niego usunięty a funkcja zwróci zbiór.
Jeśli element nie należał do wybranych, zostanie zwrócona wartość nil.

 

(setq sset1 (ssget))          ; Tworzymy nowy zbiór wybranych ( Użytkownik wskazuje elementy )
     ; funkcja zwraca coś o podobnym formacie do: < Selection Set: ffd08320 >
(setq ent1 (entnext))         ; Znajdujemy pierwszy element w rysunku
     ; funkcja zwraca np < ENTITY NAME: 249236c0 >( inna wartość dla każdego elementu )
(setq ent2 (entnext ent1 ))
     ; funkcja zwraca np < ENTITY NAME: 24923750 > element nie został zaznaczony kiedy Użytkownik wybierał elementy w punkcie 1.
(ssadd ent1 sset1)            ; Dodajemy element do zbioru
(ssdel ent1 sset1)            ; Usuwany element ze zbioru
(ssdel ent2 sset1)
; Zakładając, że ent2 nie należy do sset1, funkcja zwróci nil
; Jeśli ent2 nie zostało przypisane - ma wartość nil, funkcja rzuci błąd: Error: incorrect type - nil