biuro@zwcad.pl

ssnamex

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ssnamex

(ssnamex zbiórwybranych n)

Zwraca informacje o tym jak utowrzono zbórwybranych.

Ta funkcja zwraca informacje jedynie o elementach z przestrzeni modelu lub papieru. Obiekty niegrafoczne takie jak definicje bloków nie są zawarte.

Przykład:
(setq ss (ssget))  zwraca informację w formacie: < Selection Set: ffec5ec0 >

(ssnamex ss 0)
Zwraca:
(
 (
  3                            ; sposóby wyboru
                                 ;    0 nieokreślony ( np: ostatni, wszystkie
                                 ;    1 wskazany przez Użytkownika
                                 ;    2 okno ( prostokąt obejmujący )
                                 ;    3 prostokąt przecinający
                                 ;    4 przecinający o dowolnym kształcie

  < ENTITY NAME: 24b7a958 >      ; wybrany element
  1                             
  -1                             ; jeśli wybrane przez okno/obejmujacy/wielobok ta pozycja określa id wieloboku
 )

 (-1 (0 (344.266 348.894 0.0))     ; współrzędne narożników prostokąta obejmującego jaki został wybrany przez użytkownika
      (0 (359.197 348.894 0.0))
      (0 (359.197 336.879 0.0))
      (0 (344.266 336.879 0.0))
 )
)

Przykład:
Wybieramy element wewnątrz bloku

((
  1                                ; wskazany przez użytkownika
  < ENTITY NAME: 24b7aa00 >        ; element
  1
 (0 (351.649 344.971 0.0))
))

(setq element ( cadar ( ssnamex ss 0) ))  ; wybrany element - blok

 


Podobne tematy:

ssget
sslength
ssmemb
ssname
entsel
nentsel