1. Sposoby wyboru elementów do wymiarowania
  2. Wymiar liniowy
  3. Wymiar równoległy
  4. Wielkość’ wymiarów oraz skala liniowa
  5. Style wymiarowania
  6. Wymiarowanie łuków (długość i promień)
  7. Wymiarowanie średnicy
  8. Wymiarowanie kata
  9. Wymiar od bazy i szeregowy
  10. Edycja tekstu wymiarowego
  11. Symbole specjalne

 

 

<< 06. Edycja elementów       08. Warstwy >>