biuro@zwcad.pl

Wygrajcie razem dla Szkoły oraz Uczestników licencje ZWCAD 2017!

Zapraszamy wszystkich Uczniów oraz Szkoły do udziału w konkursie projektowym pod hasłem:

 

Zwizualizuj swoje marzenia w ZWCAD 2017

 

Na Uczestników oraz ich szkoły czekają atrakcyjne nagrody:

  • Uczniowie biorący udział w konkursie mają szanse na wygranie dwuletnich licencji ZWCAD 2017 oraz udziału w szkoleniu online z zakresu obsługi programu.
  • Szkoły biorące udział w konkursie mają szanse na wygranie dwuletnich licencji programu ZWCAD 2017 do pracowni projektowych w ilości zależnej od zajętego miejsca (szczegóły w regulaminie).

 

Zgłoszenie udziału w konkursie

Aby zgłosić udział w konkursie należy wypełnić załączony do regulaminu Formularz Zgłoszeniowy przez przedstawiciela Szkoły ze wskazaniem w Formularzu Uczestników Konkursu (Uczniów) przygotowujących projekt. Formularz zgłoszenia należy przesłać droga mailową na adres: konkurs@zwcad.pl do dnia 30 czerwca 2017.

Zarejestrowanym uczestnikom konkursu dostarczymy licencje na potrzeby wykonalnia projektu. 

 

Pobierz teraz ZWCAD 2017.

ZWCAD 2017 PL 32bit  ZWCAD 2017 PL 64bit

 

Termin nadsyłania prac konkursowych:

Przygotowane projekty oraz ich wizualizacje należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@zwcad.pl do dnia 30 września 2017.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz Formularz Zgłoszeniowy zawarty jest w dokumencie  Regulamin konkursu "Wizualizuj swoje marzenia w ZWCAD 2017" .