W ZWCAD+ rozwinięto bardzo funkcjonalność palety narzędzi (tool paletes).

Możemy teraz szybko dodawać, zmieniać i wykorzystywać swoje palety narzędzi.

Do palety dodajemy poprzez zaznaczenie obiektu i przeciągnięcie myszką.

Jeśli dodajemy 1 obiekt np. linie, to będziemy mogli rysować także okręgi splajny, łuki, ale tymi samymi właściwościami linii, jak ta dodana.

Jeśli chcemy dodać kilka obiektów, należy utworzyć blok, poleceniem np. block.

Po dodaniu możemy także zmieniać pewne parametry bloku, w palecie narzędzi np. skalę.

Proszę zobaczyć na film.