Polecenia FIELD w ZW CAD + pozwala między innymi na wykonywanie pomiarów właściwości fizycznych obiektów, np. pola powierzchni i obwodu.

Zmierzone wartości można wstawić w wybrane miejsce, a po zmianie rozmiaru obszaru zmienią się także wartości zmierzone.

Rysunek po zmianie obszaru wymaga odświeżenia View --> REGEN . Wartości odświeżą się także przed drukowaniem, zapisem, otwarciem.

Proszę zoabczyć na film.