biuro@zwcad.pl

Politechnika Wrocławska wybiera ZWCAD - nowy etap współpracy

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, podczas zajęć dydaktycznych używać będzie programu ZWCAD+

Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z 13 wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Z oferty edukacyjnej Uczelni mogą skorzystać przyszli absolwenci studiów licencjackich na następujących kierunkach: Inżynierii Budowlanej, Geotechniki i Hydrotechniki, Inżynierii Lądowej. Na poziomie studiów magisterskich Wydział oferuje 9 kierunków: Konstrukcje budowlane KBU, Budowlano-technologiczna BTO, Budownictwo hydrotechniczne i specjalne BHS, Budownictwo podziemne i inżynieria Miejska BPI, Budowa dróg i lotnisk DIL, Infrastruktura transportu szynowego ITS, Civil Engineering CEB (z wykładowym językiem angielskim), Teoria konstrukcji TKO, Inżynieria Mostowa IMO.

zwcad politechnika wroclaw 01

 

Uczelnia bierze udział w międzynarodowej wymianie studentów oraz pracowników dydaktycznych i naukowych z innymi Szkołami oraz firmami zarówno w kraju, jak i za granicą. Wydział Inżynierii Lądowej aktywnie współpracuje również z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

"ZWCAD+ jest dosyć popularnym programem na naszej Uczelni. Jest używany przez naszych pracowników jak również przez firmy, z którymi współpracujemy" – powiedział wykładowca Politechniki Wrocławskiej, Pan Piotr Berkowski. Dzięki wprowadzeniu programu ZWCAD+ na zajęcia, studenci mogą poznać różnorodność aplikacji CAD. Uczą się także kreślenia i pracy w różnych programach w celu nabycia praktycznych umiejętności, co niewątpliwie zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

zwcad politechnika wroclaw 02

 

Program ZWCAD+ to ciekawe, funkcjonalne i intuicyjne narzędzie dla szeroko pojętych zastosowań projektowych. Po opanowaniu ich podstaw, studenci będą w stanie przekładać swoje koncepcje na rzeczywiste konstrukcje i obiekty. Na Wydziale Inżynierii Lądowej ZWCAD+ będzie wykorzystywany na wszystkich przedmiotach projektowych. Uczelnia dodatkowo chwali sobie aktualną współpracę z dystrybutorem ZWCAD w Polsce, firmą Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. i jest zadowolona z jej dotychczasowego przebiegu.