Funkcja Smart Mouse to zupełnie unikalna funkcja wśród programów CAD.smart mouse

Pozwala ona szybko wywoływać funkcje programu, za pomocą myszki. Użytkownik może sam konfigurować jakie gesty odpowiadają poszczególnym funkcjom.

Poniżej zamieszczam film, o sposobie wykorzystanie rysowania z wykorzysteniem Smart Mouse.

Gest wykonujemy przytrzymując prawy klawisz myszy (ZWCAD+ będzie rysował zieloną linię). W momencie puszczenia przycisku myszki, jeśli kształt zostanie rozpoznany, wywołana zostanie odpowiednia funkcja, oraz wyświetli się na zielono nazwa tej funkcji.