W ZWCAD+ wprowadzono wymiary podążające za obiektem.

Jeśli mamy wykonany model w przestrzeni modelu, i przejdziemy na arkusz oraz zwymiarujemy go, to powstałe wymiary będą powiązane z modelem.
W przypadku zmiany modelu, zmieni się także wymiary na rzutni.

Proszę zobaczyć na film.