Czasami na rysunku występują nakładające się sięobiekty, na przykład linie.

W ZWCAD+ wprowadzono narzędzie do wyboru nakładających się obiektów.


Aby wybrać nakładające się elementy najeżdżamy kursorem nad obiekty, i wciskamy klawisz lewy_shift i spację, a następnie puszczamy te klawisze.

Teraz lewym klawiszem myszy przełączamy podświetlenie obiektów, natomiast wciśnięcie spacji wybiera podświetlony obiekt.