CADbro potrafi oczytać większość formatów CAD z popularnych programów do projektowania

Poniżej prezentujemy pełną listę formatów do odczytu i zapisu.

Format plików CAD

Rozszerzenia plików

Obsługiwane wersje

CATIA® V4

.model, .exp, .session

4.1.9 – 4.2.4

CATIA® V5/V6

.CATPart,.CATProduct, .CGR

V5R8---V5/V6R2022

Catia_2D®

.CATDrawing

V5R8---V5/V6R2022

NX® (UG®)

.prt

11– NX 2007

Creo® (Pro/E®)

.prt, .prt*, .asm, .asm.*

16 – Creo 8.0

SolidWorks®

.sldprt, .sldasm

98 – 2022 (tylko wersje 64bit)

SolidWorks_2D®

. slddrw

2013 - 2022 (tylko wersje 64bit)

Solid Edge®

.par, .asm, .psm

V18 – SE2022

Inventor®

.ipt, .iam

V6 -V2022

ACIS®
(Geometria 3D
AutoCAD, ZWCAD)

.sat, .sab, .asat, .asab

R1 – 2022 1.0

DWG
(AutoCAD, ZWCAD)

.dwg

R11 - 2013

DXF
(AutoCAD, ZWCAD)

.dxf

R11 - 2013

IGES
(Uniwersalny format
wymiany danych CAD)

.ige, .iges

 

STEP
(Uniwersalny format
wymiany danych CAD)

.stp, .step, .stpz

203, 214, 242

Parasolid®

.x_t, .x_b, .xmt_txt, .xmt_bin

do wersji 30.0

3DXML

.3dxml

4.0 - 4.3

Rhino

.3dm

2 - 7

JT
(Uniwersalny format
wymiany danych CAD)

.jt

6.4 - 10.4

OBJ
(Geometria 3D - Uniwersalny
format wymiany danych CAD)

.obj

 

 

Dostępne formaty plików CAD w oknie otwierania plików

cadbro formaty odczytu

 

Dostępne formaty plików CAD w oknie zapisywania plików

cadbro formaty zapisu

 

Dostępne formaty plików CAD w oknie eksportu plików

cadbro formaty eksportu