biuro@zwcad.pl

Pierwsza komercyjna wersja Spatial Manager™ dla ZWCAD wraz z darmową wersją testową 30 dniową są już dostępne również na ZWCAD.

Spatial Manager™ powstał jako innowacyjne narzędzie dla użytkowników ZWCAD którzy potrzebują importować, eksportować i zarządzań danymi geoprzestrzennymi w prosty, szybki i niedrogi sposób. Ta nakładka działająca pod ZWCAD posiada następujące funkcjonalności:

 

Import do i Eksport z ZWCAD

Narzędzie importuje przestrzenne dane do nowego lub istniejącego rysunku jako obiekty ZWCAD i dane rozszerzone (Extended Entity Data – EED) lub eksportuje obiekty z rysunku do plików przestrzennych albo baz danych i zachowuje dane rozszerzone (EED) tych obiektów w formie alfanumerycznej tabeli. Zarówno import jak i eksport jest płynny i elastyczny.

 

 Transformacje współrzędnych

Jako opcja, w trakcie importu lub eksportu możliwe są transformacje geometryczne, które zależne są od wybranego Układu Współrzędnych (CRS) dla źródłowych i docelowych danych. Taka synchronizacja zmniejsza nakład pracy oraz ryzyko popełnienia błędów.

 

Zarządzanie strukturą danych oraz bezpośrednia edycja

Użytkownik może zarządzać alfanumerycznymi danymi poprzez projektowanie i edytowanie struktury, która będzie używana do ich przechowywania. Może również zarządzać tabelami i atrybutami zgodnie ze swoimi potrzebami. W dodatku wartości danych mogą być zmieniane bezpośrednio na palecie aplikacji. Takie dostosowanie uatrakcyjnia projekt powodując że jest dopasowany do przyzwyczajeń użytkownika.

 

Podkładanie map.

Możliwy jest wybór z wielu różnych map podkładowych dostarczonych przez OpenStreetMap, Bing, MapBox, Ordnance Survey, itd. Mapy te polepszają jakość rysunków i pozwalają użytkownikowi na lepsze porównywanie i wyszukiwanie.

 

Zobacz więcej oraz pobierz wersję testową.