ZWPack

Producent: UIS

Zestaw kilku darmowych narzędzi pozwalających na szybką zmianę koloru tła, dodawanie i usuwanie wierzchołków polilinii itp., odtwarzanie usuniętych uprzednio obwiedni kreskowania, czy zaznaczanie poprzedniego zbioru wskazań.

 

Nakładka jest darmowa, w plikach źródłowych możemy dopisywać swoje funkcje do ZWCADa lub dopasowywać istniejące.

 

Do zaimportowanej palety narzędzi możemy również wstawiać swoje funkcje, bloki, stworzone kreskowania. Wtedy wystarczy tylko przeciągnąć element z palety na rysunek - zobacz więcej.

 

Pobranie nakładki oraz opis instalacji  

 

 

 

Spis poleceń ZWPack

Ikona Polecenie Opis
biale tlo  białe Zmienia kolor tła na biały.
tlo szare   szare Zmienia kolor tła na szary.
tlo czarne   czarne Zmienia kolor tła na czarny.
zz  zz  Przełączenie wypełnienia polilinii.
osx  ucsz  Obrót UCS o wskazany kąt bez zmiany początku układu współrzędnych.
apv   apv Dodanie wierzchołka do polilinii.
rmv  rmv  Usunięcie  wierzchołka z polilinii.
layers lstart  Utworzenie zestawu warstw w pustym rysunku (nazwy, rodzaj linii oraz kolor można ustawić w pliku konfiguracyjnym). 
bbedit bbedit  Bezpośrednia edycja wskazanego bloku (nawet zagnieżdzonego). 
select Zaznaczenie poprzedniego zbioru wskazań, np. podczas kopiowania. 
ook ook   Odtworzenie obwiedni kreskowania.
Poniższe polecenia zostały dodane do wersji 2021
 mdist mdist Polecenie wyświetla w linii poleceń sumaryczną odległość pomiędzy wskazanymi punktami.
zmiena multilinii  cmls Polecenie pozwala na zmianę stylu istniejącej multilinii
dimpolygons dimpolygons Automatyczne wymiarowanie zamkniętej polilinii poprzez dodanie wymiarów z długością odcinków i kąta pomiędzy nimi.
szyfrowanie Lsp2Zel Polecenie pozwala zaszyfrowanie skryptu LISP do formatu zel (plik zel można uruchomić w programie ZWCAD, ale nie można wyświetlić kodu źródłowego).
szyk manualny Szykmanualny

Polecenie pozwala na wielokrotne kopiowanie z możliwością okrenia osobno odległości pomiędzy powtórzeniami i kierunku kopiowania.

Każde naciśnięcie klawisza ENTER powoduje wstawienie kolejnej kopi.

 

Zmiana koloru tła.

zmiana koloru tla cad 

 

Przełączenie wypełnienia polilinii.

zmiana wypelnienia polilinii cad

 

Obrót UCS o wskazany kąt

 zmiana kata ucs luw cad

 

Dodawanie i usuwanie wierzchołków polilinii

wierzcholki polilinii zwcad

 

Utworzenie warstw

utworzenie warstw cad

 

Edycja bloków

edycja blokow w bloku 

 

Zaznaczenie poprzednich obiektów

 zaznaczanie poprzedniach obiektow

 

Odtworzenie obwiedni kreskowania

odtworzenie obwiedni kreskowania

 

Sumaryczna odległość pomiędzy punktami

suma dlugosci linii

 

Zmiana stylu multilinii

zmiana stylu multilinii

 

Wymiarowanie polilinii

 

Szyfrowanie lispów

szyfrowanie lispow

 

Szyk manualny

 

Instalacja ZWPack

 

Pobranie plików

ZWPack 2021 dla ZWCAD 2021


Nakładka do działania wymaga programu CAD.

ZWCAD 2021 PL Win 64bit  ZWCAD 2021 PL Win 32bit

 

Wersje archiwalne

ZWPack 2018 dla ZWCAD 2018, 2019, 2020.

 

Kroki instalacji

 1. Pobrany plik nakładki .zip należy po pobraniu rozpakować do wybranego katalogu np. na dysk C:
 2. Uruchamiamy ZWCAD 2018, otwieramy paletę narzędzi (skrót klawiaturowy Ctrl + 3) i klikamy prawym klawiszem myszki na palecie. Z menu wybieramy opcję "Dostosuj Paletę"

  dostosuj palete cad

 3. Klikamy ponownie prawym klawiszem myszki i wybieramy opcję "Importuj..."
  import palety

 4. Wskazujemy plik ZWPack.xml, który znajduje się w rozpakowanym katalogu.
 5. Paleta powinna się zaimportować.
 6. Wczytujemy skrypt LISP "skrypt_startowy_v.lsp", który znajduje się także w rozpakowanym katalogu nakładki. W tym celu wpisujemy polecenie _APPLOAD i wskazujemy wcześniej wspomniany plik .lsp
 7. Dodajemy ten skrypt do lsity startowej, tak aby wczytywał się automatycznie po uruchomieniu ZWCADa.

  dodanie do listy startowej

 8. Koniec instalacji.

 

 

Kompatybilność:
 • ZWCAD 2023 Standard
 • ZWCAD 2023 Pro
 • ZWCAD 2022 Standard
 • ZWCAD 2022 Pro
 • ZWCAD 2021 Standard
 • ZWCAD 2021 Pro
 • ZWCAD 2020 Standard
 • ZWCAD 2020 Pro
 • ZWCAD 2019 Standard
 • ZWCAD 2019 Pro
 • ZWCAD 2018 Standard
 • ZWCAD 2018 Pro
Branża: uniwersalna
Język nakładki: polski
Rodzaj licencji: darmowa