BiK

Niedawno została przygotowana nowa wersja programu BiK, która współpracuje z nowymi wersjami platform CAD - ZWCAD oraz AutoCAD.

Program dobrze współpracuje z nowymi wersjami systemów CAD, oraz posiada pełne wsparcie dla najnowszych systemów operacyjnych.

narzedzia-bik9

Przygotowano nowy wygląd większości ikon, poprawiono czytelność i „ostrość” kształtów, ujednolicono kolorystę pomiędzy modułami, wszystko przy zachowaniu podobieństwa do poprzednich znaków graficznych w menu. Ułatwiony jest przez to również dostęp do poleceń (bez rozwijania meny kaskadowego).

 

Rozpoczęcie pracy z programem jest sprawne - jeszcze szybsze pierwsze uruchomienie i szybsza praca programu. Nowe wersje platform CAD i wprowadzone modyfikacji, dały możliwość równoległej pracy na kilku plikach DWG w jednej sesji programu (w kolejnych zakładkach).

Na rysunku poniżej pokazano „odświeżony” wygląd okien dialogowych.

bik9-rozkład-prętów 

W obecnej wersji jest dostępnych 9 makr definicji elementów konstrukcji żelbetowych:

 • attyka
 • ściana oporowa
 • stopa
 • ława
 • wieniec
 • schody
 • belka
 • słup
 • naroże
 • W module BiK-Stal dodano rysowanie szyn w przekroju i 4 widokach oraz polecenie do ich opisania oraz tworzenia zestawień.

bik-9-szyny

Dodatkowo wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • rysowanie spadków
 • definiowanie skarp
 • wstawienie „samodzielnej” szpilki opisowej do okiem

bik9-architektura-schody 

Program BiK w pełni wykorzystuje możliwości systemów platformowych CAD i najnowszych systemów operacyjnych.

Dopracowanie czytelności i wyglądu ikon w menu „wstążkowym” ułatwia pracę, zwiększa czytelność rozlokowania poleceń. Nowy rozkład ikon w panelu (obok siebie), tworzy zestawienia poleceń, których funkcjonalność dotyczy tych samych elementów. Te cechy nowej wersji programu BiK zostaną zapewne docenione przez użytkowników.

 

Moduły BiK

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK BASE to moduł, który stanowi wspólną platformę dla wszystkich modułów BiK co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK Architektura to nowe rozwiązanie dla konstruktorów oraz projektantów. Moduł jest całkowicie zgodny z wcześniejszymi modułami pakietu BiK.


W module zawarty został szereg funkcji znacznie przyspieszających i usprawniających rysowanie rzutów i przekroi obiektów budowlanych. Przy pomocy BiK Architektura najczęściej wykonywane operacje takie jak, rysowanie ścian, wstawianie stolarki oraz schodów można wykonać znacznie szybciej. Dodatkowo w module zawarte zostały funkcje służące do tworzenia zestawień stolarki oraz powierzchni pomieszczeń.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK Stal łączy funkcjonalność i dokładność standardu systemu CAD z automatycznymi procedurami rysowania konstrukcji stalowych.


Sposób wprowadzania elementów, wykonywania ich modyfikacji jest tak przygotowany, aby użytkownik wykonał jak najmniejszą (niezbędną) liczbę działań. Dlatego też dokładne i poprawne wprowadzenie elementu lub przeprowadzenie jego modyfikacji, pozwoli efektywnie wykorzystać możliwości BiK-Stal. Pozwoli to również uniknąć dodatkowych błędów i nieścisłości pomiędzy rysunkiem a wymiarami lub wykonanymi na ich podstawie zestawieniami.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK Śruby to rozszerzenie modułu STAL. Dzięki niemu ograniczony zostanie czas potrzebny na wrysowanie oraz opisanie elementów śrubowych na rysunkach.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK Drewno jest pakietem przygotowanym do tworzenia dokumentacji konstrukcji drewnianych, ze szczególnym wsparciem więźb dachowych. Kompleksowe wprowadzanie danych, parametryczne rysowanie, zapisanie danych do elementu zestawienia, rysowanie w standardzie BiK i szereg dodatkowych narzędzi automatyzuje pracę i odciąża projektanta od "ręcznego rzeźbienia", szczególnie w rysunkach 2D dokumentacji.

Dodatkowo przestrzenne układy 3D pozwalają na lepsze zobrazowanie i kształtowanie przestrzeni poddasza. Pakiet BiK Drewno skróci czas tworzenia dokumentacji konstrukcji drewnianych.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK Żelbet przeznaczony jest do sprawnego rysowania konstrukcji żelbetowych.


Jako nakładka na program CAD przyspiesza znacznie proces rysowania, opisywania i zestawiania stali zbrojeniowej.
Wprowadzanie komend może odbywać się z klawiatury (również skróty klawiaturowe), menu rozwijalnego lub ikon. Program współpracuje z modułem BiK-Base i wykorzystuje jego procedury zarządzające i standard warstw.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK ŻELBET SIATKI jest to kolejny moduł wchodzący w skład pakietu BiK jako uzupełnienie modułu Żelbet.


Program wspomaga najczęściej wykonywane funkcje przy rysowaniu siatek zbrojeniowych. Obsługa poleceń BiK ŻELBET SIATKI jest identyczna jak w pozostałych modułach oprogramowania BiK.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

Do grona branżowych modułów programu BiK (np. BiK Stal, BiK Żelbet) dołączył kolejny moduł, tym razem związany z techniką pracy przy tworzeniu wydruków

Moduł oferuje zarówno możliwość wydruku z obszaru modelu, jak i papieru (Układy) do plików o formatach takich jak *.PDF, *.DWF, czy *.JPEG. Wydruki są tworzone automatycznie bez potrzeby otwierania okna dialogowego programu CAD, a proces wydruku może być przeprowadzony dla wielu plików *.DWG jednocześnie. Zakresy wydruku z modelu definiowane są przez blok dynamiczny ramki rysunkowej BiK. Okno modułu pozwala na swobodne przeglądanie wszystkich plików *.DWG w katalogu projektu. Ułatwia to prostą selekcję Ramek/Układów, które mają zostać wykorzystane w bieżącej sesji wydruku. Przy pomocy Konfiguratora Nazw użytkownik może zbudować własną składnię nazw generowanych plików wydruków.

 

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

Import map zbrojenia z programu ABC Płyta.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

Import map zbrojenia z programu AxisVM13.

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

Wymiana danych (import i eksport schematu statycznego) z programem RM-WIN32

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

Import map zbrojenia z programu Autodesk Robot 

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

W skład modułu importu z programu Soldis wchodzą: import map zbrojenia płyt, import zbrojenia powierzchniowego płyt, import zbrojenia belek i słupów.