BiK - BASE

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

BiK BASE to moduł, który stanowi wspólną platformę dla wszystkich modułów BiK co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach.

Pakiet zawiera procedury i biblioteki elementów budowlanych przygotowane do rysowania rzutów, przekrojów architektonicznych i budowlanych wraz z procedurami wspomagającymi organizację i zarządzanie elementami rysunku.

p base

Paski poleceń modułu BASE

 

Możliwości modułu BiK BASE

 
 • Start programu przy wybraniu funkcji BiKa - możliwość ustawienia BiKa tak, aby ładował się przy wybraniu polecenia programu BiK, dzięki temu pliki programu wczytywane są wtedy, gdy chcemy na nim pracować
 • Odświeżone menu klasyczne
 • Oznaczenie przekroju - możliwość szybkiego wstawienia nazwy przekroju po oznaczeniu go
 • Automatyczne zmiana parametrów BASE - możliwość ustawienia automatycznej zmiany ustawień skali i jednoski modułu BASE przy ustawianiu dowolnego modułu
 • Symbol północy - 6 rodzajów oznaczenia kierunku północnego, w postaci bloku dynamicznego

 

Zapraszamy do bezpłatnego wypożyczenia BiK’a
Wypożyczenie odbywa się bez żadnych kosztów, a użytkownik otrzymuje pełną wersję programu BiK.
Program jest zabezpieczony kodem licencyjnym przesyłanym na wskazany adres e-mail.

 

Przykładowe możliwości modułu BiK Base:

 • Personalizacja ustawień definicja tekstów, stylów wymiarowania, osnap, aktualizacje
 • Zapis ustawień użytkownika

 • Automatyczne zarządzanie warstwami przy rysowaniu lub wstawianiu z biblioteki dowolnego elementu rysunkowego

 • Wprowadzenie standardu nazewnictwa warstw, kolorów i rodzajów linii

 • Łatwe wybieranie warstw do ukrycia, zamrożenia itp. poprzez wskazanie

 • Tworzenie nowych warstw zgodnie z przyjętym standardem warstw dla BiK

 • Wstawianie ramek rysunkowych wraz z nazwą rysunku, jego "ścieżką", bieżącą datą

 • Dedykowane style wymiarowania

 • Wymiarowanie poprzez ciąg wymiarów

 • Opisy w postaci tekstów, odnośników jedno i wieloliniowych

 • Wielkość opisów dostosowuje się automatycznie do skali rysunku w zależności od wielkości na wydruku

 • Stawianie tzw. kot wysokościowych

 • Klonowanie i kopiowanie elementów z logicznym dziedziczeniem cech

 • Dodatkowe narzędzia do modyfikacji bloków systemu CAD

 • Rysowanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, różne rodzaje izolacji

 • Automatyczne obliczanie sumy ze wskazanych na rysunku liczb

 • Zliczanie długości wskazanych odcinków

 • Menedżer bloków

 

BASE zawiera KREATOR ZESTAWIEŃ!

BASE został połączony z modułem KREATOR ZESTAWIEŃ w jedną całość. W związku z tym będzie on służył również do tworzenia tabel zestawieniowych na rysunku lub zestawień do pliku tekstowego. Dane do zestawienia program pobiera bezpośrednio z rysunku. Tabele zestawieniowe z pliku tekstowego mogą być dalej edytowane i formatowane w arkuszu kalkulacyjnym lub w edytorze tekstów.
Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawiania elementów narysowanych w innych modułach programu BiK.

 

Kreator Zestawień umożliwia:

 • określić wygląd tabeli
 • wybrać bloki do zestawienia
 • przyporządkować atrybuty do odpowiednich kolumn tabeli
 • określić dokładność obliczeń
 • wybrać typ generacji danych
 • posortować dane alfabetycznie lub numerycznie
 • zapisywać i odczytywać schematy tabel zestawieniowych
 • zestawiać dane na rysunku
 • zestawiać dane do pliku (*.csv), a następnie edytować je w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstów

Ponadto Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawienia elementów narysowanych w innych modułach programu BiK np:

 • zestawienia okien i drzwi
 • zestawienia nadproży, elementów drewnianych, pomieszczeń

   

Posiada funkcje dodatkowe ułatwiające opisywanie elementów na rysunkach:

 • opisy (metek) mieszkań z automatycznym obliczaniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej
 • opisy okien uproszczone i rozszerzone
 • opisy drzwi uproszczone i rozszerzone
 • opisy nadproży, elementów drewnianych, opisy śrub

   

Kreator zawiera funkcje wspomagające pracę z blokami i zawartymi w nich atrybutami:

 • zmiana wartości pojedynczego atrybutu, lub wielu atrybutów jednocześnie
 • edycja wszystkich atrybutów w obrębie jednego bloku
 
UWAGA: Nakładka BiK dostępna jest obecnie tylko w wersji 64bit (wymaga systemu operacyjnego Windows w wersji 64bit oraz ZWCAD Professional w wersji 64bit.)
 
 
 
Kompatybilność:
 • ZWCAD 2024 Pro
 • ZWCAD 2023 Pro
Branża:
 • architektura
 • budownictwo
Język nakładki: polski
Rodzaj licencji: płatna
  Nazwa Opis
wydruki_1
BiK Wydruki

Do grona branżowych modułów programu BiK (np. BiK Stal, BiK Żelbet) dołączył kolejny moduł, tym razem związany z techniką pracy przy tworzeniu wydruków

Moduł oferuje zarówno możliwość wydruku z obszaru modelu, jak i papieru (Układy) do plików o formatach takich jak *.PDF, *.DWF, czy *.JPEG. Wydruki są tworzone automatycznie bez potrzeby otwierania okna dialogowego programu CAD, a proces wydruku może być przeprowadzony dla wielu plików *.DWG jednocześnie. Zakresy wydruku z modelu definiowane są przez blok dynamiczny ramki rysunkowej BiK. Okno modułu pozwala na swobodne przeglądanie wszystkich plików *.DWG w katalogu projektu. Ułatwia to prostą selekcję Ramek/Układów, które mają zostać wykorzystane w bieżącej sesji wydruku. Przy pomocy Konfiguratora Nazw użytkownik może zbudować własną składnię nazw generowanych plików wydruków.

 

impek_1
BiK - ImpEk ABC

Import map zbrojenia z programu ABC Płyta.

Produkt archiwalny, niedostępny w sprzedaży.

impek_1
BiK - ImpEk AXIS

Import map zbrojenia z programu AxisVM13.

impek_1
BiK - ImpEk RM-Win

Wymiana danych (import i eksport schematu statycznego) z programem RM-WIN32

impek_1
BiK ImpEk Robot

Import map zbrojenia z programu Autodesk Robot 

impek_1
BiK - ImpEk Soldis

W skład modułu importu z programu Soldis wchodzą: import map zbrojenia płyt, import zbrojenia powierzchniowego płyt, import zbrojenia belek i słupów.