BiK Wydruki

Kategoria: BiK
Producent: Budikom

Do grona branżowych modułów programu BiK (np. BiK Stal, BiK Żelbet) dołączył kolejny moduł, tym razem związany z techniką pracy przy tworzeniu wydruków

Moduł oferuje zarówno możliwość wydruku z obszaru modelu, jak i papieru (Układy) do plików o formatach takich jak *.PDF, *.DWF, czy *.JPEG. Wydruki są tworzone automatycznie bez potrzeby otwierania okna dialogowego programu CAD, a proces wydruku może być przeprowadzony dla wielu plików *.DWG jednocześnie. Zakresy wydruku z modelu definiowane są przez blok dynamiczny ramki rysunkowej BiK. Okno modułu pozwala na swobodne przeglądanie wszystkich plików *.DWG w katalogu projektu. Ułatwia to prostą selekcję Ramek/Układów, które mają zostać wykorzystane w bieżącej sesji wydruku. Przy pomocy Konfiguratora Nazw użytkownik może zbudować własną składnię nazw generowanych plików wydruków.

 

Możliwości BiK Wydruki:

 • równoczesny druk ramek z modelu i arkuszy
 • różne formaty i skale wydruku
 • kilka formatów wydruków *.PDF, *.DWF, czy *.JPEG
 • druk z wielu plików *.DWG
 • kreator nazw wydruków dla dokładnego opisania treści rysunku
 • lista nazw zdefiniowanych wydruków w formacie *.TXT
 • zapis i odczyt ustawień dla zdefiniowanych zestawów wydruków

 

bik wydrukiSchemat pracy w programie BiK Wydruki

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego wypożyczenia BiK’a
Wypożyczenie odbywa się bez żadnych kosztów, a użytkownik otrzymuje pełną wersję programu BiK.
Program jest zabezpieczony kodem licencyjnym przesyłanym na wskazany adres e-mail.

  

 

Proces wydruku

Prace związane z przygotowaniem plików do wydruku rozpoczynamy wybierając ikonę BiK Wydruki. Nie ma potrzeby otwierania wszystkich plików, z których będziemy drukować.  W oknie dialogowym możemy wskazać lokalizację projektu, w której program wyszuka wszystkie pliki DWG, a następnie wylistuje znajdujące się tam ramki (w modelu) oraz układy (zakładki/ papier). Można teraz zaznaczyć elementy, dla których będą  przygotowywane wydruki i określić parametry generowanych nazw plików wydruku. Program BiK nie narzuca korzystania z konkretnej drukarki - wymagana jest jedynie konfiguracja używanej drukarki poprzez przypisanie papierów BiK.

Okno dialogowe programu BiK Wydruki posiada zwartą formę, jest przejrzyste i umożliwia dobrą kontrolę organizacji wydruków.

 

okno wydruku bik

 

Z prawej strony okna dialogowego znajdują się elementy służące do określania parametrów wydruku, takich jak rodzaj drukarki, plik stylu wydruków, wydruk z uwzględnieniem szerokości linii. Ustawienia te dotyczą wydruku z obszaru modelu i będą uwzględniane dla wszystkich wybranych ramek w bieżącej sesji wydruku. Dla arkuszy systemu CAD parametry wydruku powinny być wcześniej zdefiniowane w poszczególnych arkuszach i mogą się one różnić między sobą. Jeżeli w arkuszach nie będzie informacji potrzebnych do wydruku, zostaną one zaznaczone na kolor czerwony, jako ostrzeżenie o konieczności uzupełnienia tych danych.

Dodatkowo można też określić przez podanie nazwy warstwę, która nie będzie drukowana. Można też określić czy mają być dołączone do wskazanego katalogu wydruku, pliki *.DWG oraz czy całość ma zostać skompresowana do archiwum ZIP. Powyższą grupę ustawień okna dialogowego można zapisać do zewnętrznego pliku. Pozwala to na wczytanie parametrów wykorzystanych przy realizacji poprzednich wydruków.

Poniżej przykładowy wybór ramek i arkuszy przeznaczonych do wydruku z jednego pliku *.DWG.

 co wydrukowac w bik

 

Wspomniany wcześniej Konfigurator Nazw plików to narzędzie pozwalające budować własną metodę generowania nazw plików wydruku. Użytkownik określa liczbę członów takiej nazwy, następnie ma możliwość skorzystania z domyślnych składników takich jak nazwa pliku, tytuł ramki/układu, czy rozmiar papieru.  Może zdefiniować również przedrostek i przyrostek, zawierający np. nazwę projektu. Istnieje jeszcze możliwość wskazania bloku CAD, wówczas nazwa może zawierać wartości atrybutów danego bloku. Ważne wówczas, żeby wewnątrz ramki znajdował się taki blok - w momencie wydruku czytane są jego atrybuty. Pozwala to na bardzo precyzyjne zbudowanie metody unikalnych nazw plików.

konfigurator nazw plikow bik

 

Podczas wydruku program tworzy nazwy dla plików zgodnie z przyjętymi zasadami.

Poniżej przykładowa konfiguracja, oparta również na atrybutach bloku. 

Po zdefiniowaniu wielkości niezbędnych ustawień można rozpocząć proces generowania plików wydruku. Użytkownik zostanie poinformowany o zakończeniu wydruku.  Wówczas w katalogu określonym jako lokalizacja wydruków będą dostępne pliki w formie podstawowej i ew. spakowanej. Dodatkowo w katalogu znajduje się plik w formacie *.TXT z zestawienie nazw wszystkich wygenerowanych plików, które dokładnie opisują treść rysunku.

 

Ramki rysunkowe

Do przygotowywania wydruku z przestrzeni modelu program BiK Wydruki wykorzystuje ramki, czyli bloki dynamiczne przygotowanie w programie. Podczas wstawiania ramki na rysunek (do przestrzeni modelu) należy określić Tytuł ramki, Skalę wydruku i jednostki rysunku. Można również zdecydować o umieszczeniu informacji dodatkowych w ramce, którymi są data generowania rysunku i ścieżka lokalizacji pliku. Dane te będą umieszczone w lewym dolnym narożniki ramki, poza obszarem głównym.

 

ramki na rysunkach cad

 

 Po wstawieniu ramki są dostępne znaczniki dynamiczne, dzięki którym możemy w łatwy sposób modyfikować  wysokość ramki do wydruku (rozmiar papieru), wybierając wartość z listy rozwijalnej oraz szerokość  poprzez przeciągnięcie znacznika dynamicznego w poziomie.

 

ramki dynamiczne rysunkow

 

Użytkownik, przy zachowaniu zasad przyjętych w programie, może modyfikować  wygląd ramek.

Ramki mogą być również wstawiane w przestrzeni papieru - nie będzie to jednak brane pod uwagę przez moduł wydruków. Są wówczas traktowane jedynie jako obiekt graficzny.

 

Podsumowanie

Nowy moduł programu BiK bardzo znacznie  usprawnia i upraszcza proces wydruku, zdejmując z użytkownika najbardziej kłopotliwe i żmudne zadania konfiguracji wydruku, czy  otwierania wielu plików. Jest to szczególnie zauważalne przy wydruku z modelu, gdzie program przejmuje również zarządzanie zakresem i skalą wydruku.  Zmniejszenie czasu przygotowania jest bardzo znaczne. W zależności od liczby rysunków i potrzeb związanych z generowaniem nazw, możemy zmniejszyć ten czas 40 krotnie.

 

UWAGA: Nakładka BiK dostępna jest obecnie tylko w wersji 64bit (wymaga systemu operacyjnego Windows w wersji 64bit oraz ZWCAD Professional w wersji 64bit.)

 

Kompatybilność:
 • ZWCAD 2024 Pro
 • ZWCAD 2023 Pro
Branża:
 • architektura
 • budownictwo
Język nakładki: polski
Rodzaj licencji: płatna