Import plików PDF

Term Definition
Import plików PDF

W ZWCAD 2017 Pro możemy wczytać aplikacje, która dodaje nowe polecenie umożliwiające wczytywanie wektorowych plików PDF.