BPOR czyli Biuro Projektów Organizacji Ruchu.

Miło nam przedstawić Państwu wywiad z Panem Włodzimierzem Tesz, który na co dzień zajmuje się projektowaniem organizacji ruchu.

W swojej pracy Pan Włodzimierz wykorzystuje ZWCAD wraz z nakładką ZWTraffic.

 

Do jakich zadań wykorzystują Państwo ZWTraffic w codziennej pracy, czego oczekują Państwo od nakładki?

Jest to podstawowe, oprócz ZWCAD oczywiście, narzędzie pracy służące do projektowania organizacji ruchu, zarówno stałej, jak i na czas robót drogowych.

Kolejne wersje nakładki, z coraz to większymi możliwościami, sprawdzają się znakomicie w mojej pracy i zleceniach, które realizuję. Tego typu nakładka powinna umożliwiać realizację wszystkich, wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy zadań, związanych z prawidłowym zaprojektowaniem organizacji ruchu. Im bardziej intuicyjnie realizowane będzie to zadanie, tym łatwiejsza będzie praca projektanta. Ułatwienie i w miarę szybkie umożliwienie realizacji zlecenia to cechy, które nakładka powinna posiadać, jak chociażby tworzenie zestawień oznakowania.

Każdy projektant wie, że po zaprojektowaniu organizacji ruchu należy wykonać zestawienie zastosowanego oznakowania, co przy dużych projektach i przy „ręcznym” liczeniu pochłania sporo cennego czasu. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość dostosowania parametrów pracy do wymagań i wygody użytkownika.

 

Jak program radzi sobie z powyższymi zadaniami, czy spełnia te oczekiwania?

W większości przypadków nakładka radzi sobie ogólnie całkiem dobrze.

Są elementy, takie jak wstawiane znaki pionowe, ustawianie ich parametrów (wielkość, odblaskowość), czy też znaków poziomych, z którymi nakładka radzi sobie bardzo dobrze (chociaż nie ze wszystkimi). Podobnie jest w przypadku większości urządzeń brd. Są też obszary, które wymagają jeszcze dopracowania, chociażby takie elementy, jak konstruowanie znaków indywidualnych (np. z grupy E), czy też część urządzeń brd, jak chociażby progi zwalniające, czy sygnalizacja świetlna. Nakładka ma swoje słabsze strony, jednak nie ma rozwiązań idealnych. Nie mniej biorąc pod uwagę aktualne możliwości nakładki i zestawiając ją z kosztami zakupy, to ZWTraffic wypada bardzo korzystnie w porównaniu z innymi rozwiązaniami, dostępnymi na rynku.

Od wersji 2018 dostępne są 2 warianty. Możemy zestawienie wyeksportować (po nieskomplikowanej konwersji) do arkusza kalkulacyjnego i w tym arkuszu tworzyć dowolne konfiguracje. Drugi wariant to możliwość wstawienia zestawienia w formie tabeli bezpośrednio do projektu.

 

Które z funkcji wykorzystywane są w Państwa pracy najczęściej?

Podstawowe zadanie, czyli lokalizowanie, czy jak kto woli wstawianie znaków pionowych i poziomych to niewątpliwie najczęściej wykorzystywane funkcje zakładki. Ważne jest to, że możemy na początku pracy określić typ i rodzaj oznakowania, a w przypadku znaków poziomych także w trakcie wstawiania.

Do tego oczywiście – tak jak zaznaczyłem wcześniej – tworzenie zestawień oznakowania.
W przypadku nanoszenia poprawek i zmian, także nie ma problemu z wymianą / modyfikacją zastosowanych rozwiązań.

Niewątpliwą zaletą nakładki, jak już to wcześniej zaznaczyłem, jest możliwość samodzielnego ustawiania sporej ilości parametrów. Można nawet tworzyć własne i modyfikować istniejące znaki i w prosty sposób dostosować je do własnych potrzeb oraz potrzeb poszczególnych instytucji, zleceniodawców.

 

Jak wykorzystywane są powyższe funkcje do realizacji Państwa projektów lub zadań?

Nakładka jest idealna do prostych projektów, ale także świetnie sprawdza się do realizacji większych i bardziej skomplikowanych zadań. Wymaga jeszcze dopracowania, ale zmierza w dobrym kierunku.

 

Jak Państwo oceniają obsługę oraz wsparcie świadczone przez Usługi Informatyczne Szansa?

Współpracę z UI Szansa oceniam bardzo dobrze. Konsultanci/informatycy na zgłaszane problemy, propozycje reagują błyskawicznie. Jeżeli pomoc nie jest możliwa „od ręki” starają się pomóc w możliwie najkrótszym czasie, chociaż jeżeli potrzebna jest „głębsza” modyfikacji trzeba cierpliwie poczekać na kolejną wersję nakładki.

Można także na forum lub w bezpośredniej rozmowie przedyskutować nurtujące nas problemy. Nie zawsze się zgadzamy, co do możliwych kierunków zastosowanych rozwiązań, ale to dla nakładki oznacza niewątpliwą korzyść – kolejne wersje są, jak do tej pory lepsze, co w przypadku oprogramowania, nie zawsze jest oczywiste.

 

Prosimy o krótką charakterystykę działalności Państwa Firmy.

Biuro zajmuje się opracowaniem projektów organizacji ruchu, stałej, czasowej. Współpracuję głównie z innymi biurami projektowymi w części dotyczącej OR, opracowującymi projekty budowy, przebudowy i remontów dróg od gminnych po krajowe. Realizuję także zlecenia bezpośrednio dla zarządców dróg, gminnych i powiatowych.

 

Fragmenty kilku projektów wykonanych przez naszego Rozmówcę w ZWCAD oraz nakładce ZWTraffic.