Tools 2015

Nakładka TOOLS 2015 zawiera pakiet znakomitych narzędzi ułatwiających i przyśpieszających pracę w ZWCAD.

 

 

{jd_file file==11}{jd_file category==26 count==0}

 

tools4 logo

W tabeli poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych funkcji.

 Ikona Opis funkcji
 Settings Ustawienia nakładki (np. kolory, warstwy obiektów, które mają być tworzone).
 MSAVE Zapis z kopią zapasową. Utworzony zostaje dodatkowy plik, z czasem zapisu.
 InsP Wstawianie punktów z numerem kolejnym (automatyczne numerowanie).
 Exp Zapisywanie współrzędnych punktów do pliku tekstowego (do wczytania do arkusza kalkulacyjnego).
 Exp line Zapis współrzędnych wskazanych punktów do pliku tekstowego.
 Imp Wczytanie współrzędnych punktów z pliku tekstowego do ZWCAD.
 Imp Line Wczytanie współrzędnych punktów obiektu (np. linii) z pliku tekstowego.
 RysujOs Rysowanie osi symetrii pomiędzy wskazanymi punktami.
 WstawOs Rysowanie osi symetrii okręgów na różne sposoby.
 Arc3P Rysowanie osi łukowych przez 3 punkty.
 OdsunOs Rysowanie osi równoległych do wskazanych obiektów w połowie zadanej odległości
 wielkosc liter Zmiana wielkości liter (z małych na duże i odwrotnie)
 TextCnv Konwersja tekstu na polilinie.
 ZmianaTekstu Zawansowana zmiana treści tekstu.
 Ile blokow Zliczanie bloków występujących w rysunku.
 suma dl linii Sumowanie długości linii.
 suma dl lukow Sumowanie długości łuków.
 suma dl Sumowanie długości linii i łuków. 
 Suma powierzchni Sumowanie powierzchni obiektów.
 Cir2Pt Zamiana okręgów na punkty (można zdefiniować bloki jakie mają być wstawione zamiast okręgów).
 cal2mm Skalowanie rysunku - zamiana z cali na mm.
 mm2cal Skalowanie rysunku - zamiana z mm na cale.
 ImportBlocks Wstawianie bloków zgodnie z opisem w pliku tekstowym (współrzędne, nazwa bloku, atrybuty).
 SumSubPoly Obliczanie długości polilinii pomiędzy wskazanymi punktami.
 LZS Rysuje strzałki wzdłuż klikanych punktów.
 Wyrownanie P M Wyrównanie obiektów w pionie i poziomie.
 Wyrownanie O M
 Wyrownanie Wyrównanie grupy obiektów.
CRotate Obrót z kopiowaniem elementów.
 CopyByPoints Szyk według zaznaczonych punktów
 MirrorByPoint Lustro według 2 osi
Extrim  Rozszerzone przycinanie
SortPt Zestawienie współrzędnych punktów oraz okręgów (z możliwością sortowania).

 

Wymagania sprzętowe TOOLS 4 

Nakładka wymaga ZWCAD+ 2015 Professional , ZWCAD Mechanical 2014, ZWCAD Architecture 2014

 

Instalacja i wczytanie aplikacji

Program instaluje się przez uruchomienie pliku .exe.