Tools 2015

Nakładka TOOLS 2015 zawiera pakiet znakomitych narzędzi ułatwiających i przyśpieszających pracę w ZWCAD.

 

 

{jd_file file==11}{jd_file category==26 count==0}

 

tools4 logo

W tabeli poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych funkcji.

 IkonaOpis funkcji
 SettingsUstawienia nakładki (np. kolory, warstwy obiektów, które mają być tworzone).
 MSAVEZapis z kopią zapasową. Utworzony zostaje dodatkowy plik, z czasem zapisu.
 InsPWstawianie punktów z numerem kolejnym (automatyczne numerowanie).
 ExpZapisywanie współrzędnych punktów do pliku tekstowego (do wczytania do arkusza kalkulacyjnego).
 Exp lineZapis współrzędnych wskazanych punktów do pliku tekstowego.
 ImpWczytanie współrzędnych punktów z pliku tekstowego do ZWCAD.
 Imp LineWczytanie współrzędnych punktów obiektu (np. linii) z pliku tekstowego.
 RysujOsRysowanie osi symetrii pomiędzy wskazanymi punktami.
 WstawOsRysowanie osi symetrii okręgów na różne sposoby.
 Arc3PRysowanie osi łukowych przez 3 punkty.
 OdsunOsRysowanie osi równoległych do wskazanych obiektów w połowie zadanej odległości
 wielkosc literZmiana wielkości liter (z małych na duże i odwrotnie)
 TextCnvKonwersja tekstu na polilinie.
 ZmianaTekstuZawansowana zmiana treści tekstu.
 Ile blokowZliczanie bloków występujących w rysunku.
 suma dl liniiSumowanie długości linii.
 suma dl lukowSumowanie długości łuków.
 suma dlSumowanie długości linii i łuków. 
 Suma powierzchniSumowanie powierzchni obiektów.
 Cir2PtZamiana okręgów na punkty (można zdefiniować bloki jakie mają być wstawione zamiast okręgów).
 cal2mmSkalowanie rysunku - zamiana z cali na mm.
 mm2calSkalowanie rysunku - zamiana z mm na cale.
 ImportBlocksWstawianie bloków zgodnie z opisem w pliku tekstowym (współrzędne, nazwa bloku, atrybuty).
 SumSubPolyObliczanie długości polilinii pomiędzy wskazanymi punktami.
 LZSRysuje strzałki wzdłuż klikanych punktów.
 Wyrownanie P MWyrównanie obiektów w pionie i poziomie.
 Wyrownanie O M
 WyrownanieWyrównanie grupy obiektów.
CRotateObrót z kopiowaniem elementów.
 CopyByPointsSzyk według zaznaczonych punktów
 MirrorByPointLustro według 2 osi
Extrim Rozszerzone przycinanie
SortPtZestawienie współrzędnych punktów oraz okręgów (z możliwością sortowania).

 

Wymagania sprzętowe TOOLS 4 

Nakładka wymaga ZWCAD+ 2015 Professional , ZWCAD Mechanical 2014, ZWCAD Architecture 2014

 

Instalacja i wczytanie aplikacji

Program instaluje się przez uruchomienie pliku .exe.