biuro@zwcad.pl

Okno do otwarcia i zapisu plików.

LISP zawiera funkcję, proszącą użytkownika o wskazanie pliku. Funkcja ta to: (getfiled).
Dzięki parametrom wywołania funkcji możemy określić, czy okno, które się otworzy, będzie prosiło Użytkownika o wskazanie pliku do otwarcia, czy do zapisu. Możemy również filtrować typy pliku, które będą się wyświetlały a przez to typ pliku, który będzie wybrany.
Przykłady:
(getfiled "Drawing Files" " " "DWG" 2)
(getfiled "Lisp Files" "sample.lsp" "LSP;txt;*" 3)
- "Drawing Files" tytuł okna - napis w lewym górnym rogu okna
- "sample.lsp" - nazwa pliku wybranego domyślnie
- rozszeżenie plików które będą się wyświetlały w oknie. inne pliki nie będą widoczne
Jeśli chcemy pozwolić na wybór z pośród kilku formatów plików np: dwg lub dxf należy dwa rozszerzenia wpsać oddzielając je znakiem ; jeśli jedno z dostępnych rozszeżeń będzie znakiem: * oznacza to dowolny typ pliku czyli pasujący dowzorca: "*.*"
- Flaga - tryb otwarcia. możliwe są wartości z zaskresu 0-15.
- 0 otwórz
- 1 zapisz
kolejne wartości można składać dodają wartości flag. Po więcej szczegółów zapraszam do lektóry pomocy dla programistów w programie ZWCAD.

Jeśli określimy, że plik będzie otwierany do zapisu, możemy wybrać istniejący plik, lub podac nazwę pliku, kóry jeszcze nie istnieje. W tym przypadku, plik taki musi być utworzony w oddzilenej funkcji, sama funkcja (getfiled) zwraca jedynie ścieżkę. Nie otwiera pliku i nie tworzy go jeśli taki plik nie istnieje.
W związku z tym, można wskazać ścieżkę do pliku, który nie istnieje czasem warto użyć dodatkowo funkcji (findfile) jako jej parametr wywołania podać ścieżkę, funkcja ta zwróci ścieżkę, jeśli plik istnieje, lub nil, jeśli pliku takiego nie ma. Jeśli w funkcji (findfile) podamy jedynie nazwę pliku, bez pełnej ścieżki, zostaną przeszukane ścieżki standardowo znane przez ZWCAD.