Kalendarz wydarzeń

Otwarte szkolenie ZWCAD online poziom średnio zaawansowany
Środa 15 Luty 2023, 09:00 - 15:30
 • Przydatne funkcje (porządek wyświetlania, measure, divide, uzgodnij cechy);
 • Zaawansowane typy obiektów (multilinia, 2D obszar, region, pierścień);
 • Zapytania i obliczenia sum długości linii i łuków, pól powierzchni, liczby bloków;
 • Zestawy wyborów (grupy, wybór cykliczny, filtrowanie warstw, szybki wybór, opcje przy wybieraniu obiektów);
 • Bloki (warstwy wstawianych bloków, tworzenie, zmiana i kontrola nad wyświetlaniem atrybutów oraz wyciąganie ich wartości z rysunku do plików zewnętrznych);
 • Obrazy rastrowe (wstawianie obrazów rastrowych do rysunku, przeskalowywanie, przycinanie obrazów, ustawienia obwiedni, zarządzanie rastrami (np. ścieżkami plików), TIFy 1-bitowe);
 • Odnośniki zewnętrzne (dołączanie plików rysunków, przycinanie odnośników, warstwy wstawionych odnośników, typ powiązania (powiąż lub wstaw), edycja odnośników, ustalanie odnośników na rysunku, zarządzanie ścieżkami plików);
 • Lokalne układy współrzędnych (zapisywanie i wczytywanie);
 • Arkusze (tworzenie rzutni, ustalanie widoku i skali rzutni, przycinanie kształtów, wyłączanie warstw w rzutni, zarządzanie kartami arkuszy, import arkuszy z innych rysunków);
 • Zaawansowane wymiarowanie (wymiarowanie skojarzone i nieskojarzone, cechy styli wymiarowania, podstyle wymiarowe);
 • ADCenter;
 • Tabelka rysunkowa (wstawianie tabel, style tabel);

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

szkol rej

Kontakt biuro(at)zwcad.pl