Stworzę teraz widoki z różnych stron, zgodnie z wytycznymi zadania. Będzie się to sprowadzać do wyboru elementów, które mają być widoczne w kazdym stanie widoczności.

Uruchamiam autorską paletę narzędzi poleceniem _BAUTHORPALETTE (o ile nie jest już widoczna). W zakładce Parametry wybieram parametr Widoczność (Visibility) i określam położenie listy ze stanami widoczności (najlepiej w okolicy lewego górnego rogu drzwi). W tym momencie aktywana stanie się ikona Stany widoczności (Visibility States), która pozwala uruchomić menadżera stanów widoczności. Po kliknięciu, przyciskiem Zmień nazwę (Rename) zmieniam nazwę istniejącego stanu na „Widok z góry” oraz dodaję kolejne 2 stany widoczności przyciskiem Nowy (New) i nazywam je „Widok z przodu” oraz „Widok z tyłu”.

 

stany widoczności blokow dynamicznych 

Z listy rozwijanej w panelu Widoczność (Visibility) wybieram stan widoczności Widok z tyłu, zaznaczam obiekty reprezentujące widok drzwi z góry i klikam ikonę Uczyń niewidoczne (Make invisible – BVHIDE)

Wybieram teraz stan widoczności Widok z przodu i znowu zaznaczam obiekty reprezentujące widok drzwi z góry, a dodatkowo obiekty reprezentujące wycięcie na framugę przy krawędzi drzwi oraz klikam ikonę Uczyń niewidoczne (Make invisible – BVHIDE).

 

przelaczanie stanu widocznosci bloku dynamicznego 

W końcu wybieram stan widoczności Widok z góry i tym razem zaznaczam obiekty stanowiące drzwi w widoku pionowym oraz klikamy ikonę Uczyń niewidoczne (Make invisible – BVHIDE). Muszę jeszcze przesunąć mój widok z góry tak, aby był wstawiany z właściwym punktem bazowym.

 

punkt bazowy innego widoku 

 

Mogę zamknąć edytor bloku, koniecznie zapisać zmiany oraz wykonac pierwszy test bloku dynamicznego.

 

stany widocznoscibloku