Określam punkt bazowy w którym blok będzie wstawiany. W tym celu utworzony blok otwieram w edytorze bloku BEDIT (zakładka Wstaw -> Edytor bloków).

okono wyboru edycji bloku dynamicznego bedit

 

Następnie uruchamiam autorską paletę narzędzi poleceniem _BAUTHORPALETTE (o ile nie jest już widoczna). Na palecie Parametry wybieram ikonę Punkt bazowy (Basepoint) i wskazuję go w lewym dolnym rogu krawędzi drzwi. Ze względu na to, że drzwi mają 8mm prześwitu od spodu, propnuje zaznaczyć i przenieść punkt bazowy o tą odległość do dołu.

ustawienie punktu bazowego bloku dynamicznego